D5-21 藏密修海之五

所属分类: D-最新密宗产品系列

我厂主营产品:拜神纸品、烫金彩印、套装拜品、佛教、道教、密宗等各类纸类纸品,近3000多种产品适应了各地市场的需求。每天我们的产品源源不断发往国内外各地客户,让客户收到满意的产品。

 • 产品描述
  • 商品名称: D5-21 藏密修海之五
  • 商品编号: 1078602825266253824
  • 商品编号: D5-21
  • 上架日期: 2011/8/27
  • 规格: 每箱100包 长:26cm 宽9cm
  • 筛选分类: D-最新密宗产品系列
  每箱100包 26*9cm 使用方法: 1、護法修供:每日黃昏例行供養,遮止一切邪符惡咒,防止修法、事業中斷。 2、於週末、月末、歲末瑪哈嘎拉與其眷屬等諸護法顯現於娑婆世界之日時,薈供焚燒,消除下周、下月、次年之一切罪障,並有利於升官求學、文昌技藝、鳴奏大功、前程似錦。 藏密修海護摩事業簡介 梵語“護摩”,意譯作火祭祀法、火供養法、火供養、火供、火法、火食,即於火中投入各種供物以作為供養,通過上供下施,圓滿供養,得到諸佛、菩薩、空行、護法的歡喜,令行者獲得諸佛、菩薩、空行、護法的護佑,消除障礙,積集資糧,速證菩提的一個過程和方法。 護摩是佛教的重要修法,不分顯密,但密教則尤為重視,如《密教通關》中說:“護摩,為密教大法。凡求成就,必作護摩。” 護摩可分為息災、增益、降伏、鉤召、敬愛等五種法(見《金剛頂瑜伽護摩儀軌》),幫助眾生消災解厄,償願滿意,但護摩之究竟目的是使眾生永離煩惱深淵,得無苦之真樂,成就涅盤佛果。 如《大毘盧遮那成佛神變加持經》入秘密漫荼羅法品第十二中說: 真言遍學者,通達秘密壇,如法為弟子,燒盡一切罪, 壽命悉焚滅,令彼不復生,同於灰燼已,彼壽命還複, 謂以字燒字,因字而更生,一切壽及生,清淨遍無垢。 又《大毘盧遮那成佛經疏》卷第八中說:“護摩是如來慧火。能燒業因緣所生一切災橫。” 《大毘盧遮那成佛經疏》卷第十五中又說:“護摩是燒義也,由護摩能燒除諸業。以一切眾生,皆從業生由生轉業,輪回無已。以業除故生亦得除,即是得解脫也。” 藏密修海護摩事業系列為五種,每種分別由三位本尊的字輪組成,具有傳承的加持力,如《大毗盧遮那成佛經疏》卷第十四中說: “如上字輪即是諸佛之法界。以佛眼觀此法界也。當知此佛眼觀。即是如來加持之力。若離加持則不可說也。” 行者使用此系列,為自己,或親眷,往生先亡、祖先及累世冤親債主而作火供,皆能獲得本尊、空行、護法的加持,獲得殊勝的火供功德。 吉祥如意!

产品详情


关键词:拜太岁 | 佛教烧纸 | 黄金仙

每箱100包 26*9cm 使用方法: 1、護法修供:每日黃昏例行供養,遮止一切邪符惡咒,防止修法、事業中斷。 2、於週末、月末、歲末瑪哈嘎拉與其眷屬等諸護法顯現於娑婆世界之日時,薈供焚燒,消除下周、下月、次年之一切罪障,並有利於升官求學、文昌技藝、鳴奏大功、前程似錦。 藏密修海護摩事業簡介 梵語“護摩”,意譯作火祭祀法、火供養法、火供養、火供、火法、火食,即於火中投入各種供物以作為供養,通過上供下施,圓滿供養,得到諸佛、菩薩、空行、護法的歡喜,令行者獲得諸佛、菩薩、空行、護法的護佑,消除障礙,積集資糧,速證菩提的一個過程和方法。 護摩是佛教的重要修法,不分顯密,但密教則尤為重視,如《密教通關》中說:“護摩,為密教大法。凡求成就,必作護摩。” 護摩可分為息災、增益、降伏、鉤召、敬愛等五種法(見《金剛頂瑜伽護摩儀軌》),幫助眾生消災解厄,償願滿意,但護摩之究竟目的是使眾生永離煩惱深淵,得無苦之真樂,成就涅盤佛果。 如《大毘盧遮那成佛神變加持經》入秘密漫荼羅法品第十二中說: 真言遍學者,通達秘密壇,如法為弟子,燒盡一切罪, 壽命悉焚滅,令彼不復生,同於灰燼已,彼壽命還複, 謂以字燒字,因字而更生,一切壽及生,清淨遍無垢。 又《大毘盧遮那成佛經疏》卷第八中說:“護摩是如來慧火。能燒業因緣所生一切災橫。” 《大毘盧遮那成佛經疏》卷第十五中又說:“護摩是燒義也,由護摩能燒除諸業。以一切眾生,皆從業生由生轉業,輪回無已。以業除故生亦得除,即是得解脫也。” 藏密修海護摩事業系列為五種,每種分別由三位本尊的字輪組成,具有傳承的加持力,如《大毗盧遮那成佛經疏》卷第十四中說: “如上字輪即是諸佛之法界。以佛眼觀此法界也。當知此佛眼觀。即是如來加持之力。若離加持則不可說也。” 行者使用此系列,為自己,或親眷,往生先亡、祖先及累世冤親債主而作火供,皆能獲得本尊、空行、護法的加持,獲得殊勝的火供功德。 吉祥如意!

产品咨询 / PRODUCT INQUIRY